کتاب، حرف میزند

همیشه دوست داشتم کتابهایی که میخونم رو جایی بنویسم تا هم برای خودم یادآوری بشه و هم افراد دیگه بیان و نگاهی بهشون بندازن و بین بیشمار کتابی که هست، کتاب دلخواهشون رو پیدا کنن :)

در گودریدز هستم: اینجا

در اینستاگرام: اینجا

 در تلگرام: اینجا


در زندگی هم کاش غوطه ور باشم...