کتاب، حرف میزند

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱ ب.ظ

دردا و دریغا

که در این بازی خونین

بازیچه ایام

دل آدمیان است

...

موافقین ۱۱ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۲۳
___ سلوچ