کتاب، حرف میزند

هیچ

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷ ب.ظ

بنگر ز جهان چه طرف بربستم، هیچ

وز حاصل عمر چیست در دستم، هیچ

شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ

من جام جمم

ولی چو بشکستم

...

موافقین ۸ مخالفین ۱ ۹۶/۰۵/۲۲
___ سلوچ